Takk for sesongen

Jeg vil på vegne av rådet takke for en fantastisk sesong!
Vi har alle stått på for at Nordnæs Bataillon fremdeles skal være det største og stiligste buekorpset i byen, og med 37 nye gutter er vi meget fornøyd.

Håper å se alle foreldre, buekorpsinteresserte og ikke minst aktive i jubileumssesongen neste år, og årene som kommer!

Det finnes bare to typer buekorps; Nordnæs og resten!!!!

Buekorpshilsen:

Lars Brandt
Sjef sesongen 2017