Nordnæs Bataillons Venner ledig medlemsskap

Stiftelsen Nordnæs Bataillons Venner meddeler herved om at det er et ledig medlemsskap. Til medlem kan bare velges en person som har vært medlem av Nordnæs Bataillon og som er i en alder mellom 25 – 50 år. Kun nåværende og tidligere medlemmer av Nordnæs Bataillon har forslagsrett. Forslag til kandidater kan sendes innen 2 juni 2020 til :

 

Formann i stiftelsen NBV

Harald Sander

Eikeviken 33

5043 Bergen 

 

Epost: harald@sander.no