Uniformen

Korrekt bekledning

Den korrekte uniform i Nordnæs Bataillon skal være enkeltspent og bestå av mørk blå eller sort dress, skottelue, sorte sko, sorte strømper, hvit skjorte og sort slips.
Oilskinjakker blir delt ut første dag i uniform. Denne skal leveres tilbake på landtursdagen. Jakken skal kun brukes ved regn og kaldt vær i buekorpset. Det er ingen privat jakke. Nummeret i jakken må huskes.

Fottøy og annet

Benklærne må selvfølgelig også være av blå/sort  farge, dog må dongeri og blå fløyel aldri forekomme.
Sjal og hansker er tillat på særlig kalde dager. Disse må alllid ha en mørk farge (sort eller blå).
Sjøstøvler eller gummisko o.l. må du aldri ha på deg i Bataillonen.

Uniformen – Korpsets ansikt utad

Pass alltid på at uniformen er i overensstemmelse med nevnte reglement,  for  uniformen er korpsets ansikt utad, overfor publikum.

Destinksjoner

Soldatene

 • 3 cm brede, hvite bånd på buksen.
 • Rundt luen et bånd i rødt, hvitt og blått -4cm bredt. Det røde øverst. Den blå delen kommer litt nedenfor luekanten. Denne skal bare henge løs. Båndet i rødt, hvitt og blått skal syes over skotteluens to flagrende bånd.

Slagerne

 • 3 cm brede, hvite bånd på buksen
 • 4 cm bredt bånd i rødt, hvitt og blått fra ytterste kant av skulder på jakken, ca 12-13 mm innover. Blå fremst.
 • Luen skal være lik soldatene sin.

Tropp, halvtroppsjefer og sistesoldater

 • 3 cm brede, hvite bånd på buksen
 • En ring i rødt, hvitt og blått rundt hvert jakkeerme. Det røde øverst.
 • Troppsjefens ermringer: 6cm bredde, som syes på 9,5 cm bred, svart fløyel.
 • Halvtroppsjefens og sistesoldatens ermringer: 4cm brede, som syes på 6,0 cm bred, svart fløyel.

Faneoffiserene

 • 5 brede, hvite bånd på buksen
 • En 13 mm bred sølvring rundt hvert jakkeerme, som syes på 9,5 cm bred, svart fløyel.
 • Rundt luen 2 sølvringer, ca 7 mm brede. Avstand mellom sølvringene skal være 1 cm.
 • Disse ringene syes også på svart fløyel, ca 2,5 cm bred.

 Tamburmajoren

 • 5 cm brede, hvite bånd i buksen
 • En 13 mm bred sølvring rundt hvert jakkeerme, som syes på 6,0 cm bred, svart fløyel.
 • En ca 5 cm lang, 13 mm bred sølvstripe oppoverfra hver armring. Også denne syes på 6,0 cm bred, svart fløyel.
 • Rundt luen en 13 mm bred sølvring, som syes på ca 2,5 cm bred, svart fløyel.

Løytnantene og adjutanten

 • 5 cm brede, hvite bånd i buksen.
 • En 13 mm bred gullring rundt hvert jakkeerme, som syes midt på 9,5 cm bred, svart fløyel.
 • Rundt luen en 13 mm bred gullring som syes på 2,5 cm bred, svart fløyel.
 • Adjutanten skal ha en gulldusk festet på venstre skulder.

Fanebærer

 • 6 cm brede, hvite bånd i buksen
 • 3 sølvringer, 13 mm brede, rundt hvert jakkeemne
 • Avstand mellom ringene skal være ca 12 mm.
 • Sølvringene skal syes på 9,5 cm bred, svart fløyel.
 • Rundt luen to sammensydde 13 mm brede sølvringer, som syes på 2,5 cm bred, svart fløyel.

Kompanisjefene

 • 6cm brede, hvite bånd i buksen.
 • 2 gullringer, 13 mm brede, rundt hvert jakkeerme.
 • Avstand mellom ringene skal være ca 18 mm.
 • Samme luedistinksjoner som fanebærer, men i gull.

Sjef

 • 7 cm brede, hvite buksebånd.
 • Ellers samme som fanebærer, men i gull.

Felles

Nederste kant av fløyelen skal være 1.5 cm over forermkanten. Skjøtene på fløyelen må ikke vises!
De hvite båndene på buksen skal syes midt over sømmen på utsiden av buksebenet.
De skal gå fra fallen og opp til linningen.
Alle offiserene skal ha en Nordnæs-sløyfe sydd fast over den sorte silkesløyfen som er på luen. Den røde kanten med N.B på sløyfen, skal være brettet slik at den ikke er synlig. Sløyfen festes med den smaleste delen innerst, og det røde nærmest nesen. Sjef og kompanisjefer skal dessuten ha et gullbånd, 13 mm bredt, sydd langs kanten av sløyfen. Fanebæreren skal ha et sølvbånd, 13 mm bredt, rundt sløyfen. Båndene rundt sløyfen skal bare syes på tre sider, og da ikke mot luebåndet.

Sløyfen i luen og båndet rundt denne skal ikke syes på fløyel.

Rangsrekkefølge

Rangsrekkefølgen i Nordnæs Bataillon er som følger:

 • Sjef
 • 1. kompanisjef
 • 2. kompanisjef
 • Fanebærer
 • 2. løytnant
 • 4. løytnant
 • Adjutant
 • Tamburmajor
 • 1. faneoffiser
 • 2. faneoffiser
 • 3. faneoffiser
 • 4. faneoffiscr

Dersom rådet finner det nødvendig kan det oppnevnes en 5. faneoffiser. Disse som her er nevnt er Bataillonens offiserer.

Den videre rekkefølgen er:

 • 1. troppsjef
 • 3. troppsjef
 • 2. troppsjef
 • 4. troppsjef
 • Oppslager
 • 1. halvtroppsjef
 • 3. halvtroppsjef
 • 2. halvtroppsjef
 • 4. halvtroppsjef
 • 1. sistesoldat
 • 2. sistesoldat
 • 3. sistesoldat
 • 4. sistesoldat

Disse er Bataillonens underoffiserer.

Rådet, korpsets høyeste myndighet, består av samtlige offiserer, troppsjefer og oppslager.
Dets oppgave er å lede Bataillonen. Sjefen er rådets formann.

Sjefen blir valgt av rådet. De andre offiserene, unntatt adjutant, tamburmajor, 3. og 4. faneoffiser, blir valgt av de guttene som deltok året før i Bataillonen. Dette skjer på Fredriksberg Fort.
Adjutanten blir valgt av sjefen. Tamburmajoren, 3. og 4. faneoffiser og eventuelt 5. faneoffiser blir valgt av de tidligere valgte offiserer og fjorårets offiserer. Alle underoffiserer blir valgt av de valgte offiserer og fjorårets offiserer.