Rådet

Sjef, Lars Brandt, 94895624

1.Kompanisjef, Ørjan Helland Johannessen, 90246896

2. Kompanisjef, Kay-Magne Larsen Pedersen, 90361865

Fanebærer, Erik Lønningen Mo

2.Løytnant, August Lillebøe

4.Løytnant, Gustav Udd Sundvor

Adjutant, Marcus Lønne

Tamburmajor, Mads Gunnar Nordnes Olsen

1.Faneoffiser, Lasse Trones

2.Faneoffiser, Sander Lægreid

3.Faneoffiser, Lars Petter Dahl

4.Faneoffiser, Even Binder Oppedal

5.Faneoffiser Thomas Thorsen

1.Troppsjef, Johan Keilen

3.Troppsjef, Robin Halln

2.Troppsjef, Erlend Øksnes

4.Troppsjef, Eirik Kvaal

Oppslager, Isak Haakonsen Lid

1.Halvtroppsjef, Peder Trones

3.Halvtroppsjef, August Trønnes

2.Halvtroppsjef,

4.Halvtroppsjef, Johann Kjærgård

1.Sistesoldat, Sjur Mjør

2.Sistesoldat, Christoffer Lahn-Johannesen

3.Sistesoldat, Alexander Lahn-Johannesen

4.Sistesoldat, Erik Lønne