Rådet

Sjef, Ørjan Helland Johannessen

1.Kompanisjef, Kay-Magne Larsen Pedersen, 90361865

2. Kompanisjef, Gustav Jon Udd Sundvor,41244314

Fanebærer, Lasse Trones

2.Løytnant, Marcus Lønne

4.Løytnant, Mads Gunnar Nordnes Olsen

Adjutant, Sander Lægreid

Tamburmajor, Aleksander Willy Austvik

1.Faneoffiser,  Even Binder Oppedal

2.Faneoffiser, Thomas Thorsen

3.Faneoffiser, Johan Keilen

4.Faneoffiser,Eirik Kvaal

5.Faneoffiser Erlend Øksnes

1.Troppsjef,  Robin Sebastian Halln

3.Troppsjef, Peder Trones

2.Troppsjef, Johann Ryste Kjærgård

4.Troppsjef, Sjur Mjør

Oppslager, Truls Straumøy

1.Halvtroppsjef, August Trønnes

3.Halvtroppsjef, Yngve Torvik

2.Halvtroppsjef,Alexander Lahn-Johannesen

4.Halvtroppsjef, Erik Lønne

1.Sistesoldat, Felix Knudstad

2.Sistesoldat, Christian Kvaal

3.Sistesoldat, Ask Jul-Andersen

4.Sistesoldat, Emil Johann Helgessen