Rådet

Rådet er Nordnæs Bataillons ledende organ, og ledes igjen av sjefen. Det er en demokratisk forsamling som skal planlegge, vedta og iverksette alt Nordnæs Bataillon skal ta seg fore, og er hva som driver bataillonen fremover.

 

Rådet velges for ett år av gangen. Det sittende rådet velger neste års sjef, og sjefen arrangerer valg av det nye rådet. Det nye rådet stemmes frem av alle gutter som gikk i korpset i fjor. Slik fungerer buekorpsets demokrati, og det sikrer at de som leder korpset er blant guttenes egne.

 

I synkende rekkefølge etter rang består rådet av:

 

Sjef – Robin Sebastian Halln

1. Kompanisjef – Niklas Grotnes Helland

2. Kompanisjef – Alexander Lahn-Johannesen

Fanebærer – Ask Jul-Andersen

2. Løytnant – Emil Helgesen

4. Løytnant – Erik Lønne

Adjutant – Christoffer Iversen Sjøthun

Tamburmajor – Christoffer Lahn-Johannesen

1. Faneoffiser – Thomas Fyllingen Amundsen

2. Faneoffiser – Sindre Clausen Østerbø

3. Faneoffiser – Robin Spissøy Larsen

4. Faneoffiser – Andreas Starheim-Havnen

5. Faneoffiser – Anders Pettersen

Musikkoffiser – Amr Davidsen

1. Troppsjef – Anders Iversen Sjøtun

3. Troppsjef – Johannes Trønnes

2. Troppsjef –  Viljar Øverland

4. Troppsjef – Nikolai Ness Olsen

Oppslager – Olav Fjeldstad

1. Halvtropp – Nicolai knudstad-Lopez

3. Halvtropp – Preben Knutsvik

2. Halvtropp – Hans Trones

4. Halvtropp – Rohit Duvvapu

1. sistesoldat – Jonathan Titlestad

2. sistesoldat – Marius Solaas

3. sistesoldat – Henrik Solaas

4. sistesoldat – William Sunnfjord Bru