Om Bataillonen

Nordnæs Bataillon er et bergensk buekorps (guttekorps) stiftet 3. mai 1858.
Buekorpset er et lørdagskorps, noe som betyr at det opprinnelig var et buekorps for de bedre stilte og alltid har hatt eksersis på lørdager.